Oznakowanie opakowań, Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych

Oznakowanie opakowań, Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych

W jaki sposób należy oznakować opakowania substancji niebezpiecznych?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin, jasno określa sposób oznakowania opakowań substancji szkodliwych dla zdrowia. Warto przy tym pamiętać, że obowiązkiem jest również używanie opakowań, które nie dość, że są odpowiednie dla danego rodzaju towarów niebezpiecznych, to również są prawidłowo oznakowane i certyfikowane.

Oznakowanie opakowań — dlaczego takie ważne?

Na wielu etykietach oprócz informacji o produkcie i producencie znaleźć można małe, niepozorne znaczki. To dodatkowe wskazówki, informujące czy produkt jest bezpieczny dla środowiska i konsumentów. Oznakowanie substancji niebezpiecznych powinno być w sposób trwały i czytelny. Wielkość cyfr, liter i symboli musi wynosić nie mniej niż 12 mm. Dla opakowań do 5 kg lub 5 litrów druk może zostać nieco zmniejszony. Opakowania przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych muszą spełniać restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, konstrukcji i budowy. W Polsce certyfikacją opakowań zajmuje Instytut Badawczy COBRO z Warszawy, jednak nie tylko. Istnieje również renomowana firma z Krakowa, która zajmuje się oznakowaniem substancji niebezpiecznych. Zobacz więcej TUTAJ >>

Kod certyfikacyjny zawiera takie informacje jak:

  • Symbol opakowania certyfikowanego
  • Rodzaj i budowę opakowania
  • Grupę pakowania (czasem zawiera dopuszczalną gęstość materiału)
  • Datę produkcji
  • Kod kraju dopuszczenia
  • Organ dopuszczający
  • Kod producenta
  • Maksymalne dopuszczalne obciążenie przy piętrzeniu wyrażone w kg
  • Największą dopuszczalną masę brutto

Znaki ADR — co to takiego?

Znaki ADR i RID to obowiązujący prawie w całej Europie system oznaczeń, stosowany przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Ich głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przewozu materiałów, kierowcy i pozostałych uczestników ruchu. Wszelkie towary załadowane do opakowań zbiorczych takich jak skrzynie czy palety, muszą być dodatkowo oznaczone napisem „Opakowanie zbiorcze”. Nalepki ADR mają kształt obróconego o 45 stopni kwadratu. Należy umieścić je na podłożu o kolorze kontrastującym, gdyż muszą być dobrze widoczne dla przewoźników.

Prócz stosowania nalepek ADR należy określić grupę pakowania, która opisuje stopień zagrożenia, jakie stwarza dany towar. I grupa opakowania to materiały stwarzające duże zagrożenie dla środowiska, są to najczęściej materiały wybuchowe. Grupa II oznacza średnie natężenie zagrożenia dominującego, a grupa III — słabe natężenie zagrożenia dominującego (np. kiedy materiał jest słabo żrący lub słabo trujący).

Na sztukach przesyłki umieszczane są również nalepki w formie strzałek kierunkowych, które informują o sposobie ustawienia przesyłki do transportu — grotami strzałek do góry.

Umowa ADR precyzuje obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa. Obowiązuje ona nadawcę, przewoźnika, pakującego i odbiorcę do stosowania czynności w celu zminimalizowania zagrożeń w trakcie przewozu i rozładunku substancji niebezpiecznych. W przypadku zaistnienia awarii należy niezwłocznie powiadomić osoby będące w strefie zagrożenia, jednostkę ochrony pożarowej lub centrum powiadamiania ratunkowego. Wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowych towarów niebezpiecznych muszą być przeszkoleni w tym zakresie.

O serwisie

Poradnik lifestylowy. Znajdziesz tu ciekawe artykuły dotyczące zdrowego trybu życia, urządzania wnętrz czy porady motoryzacyjne.