Skutki palenia papierosów

Skutki palenia papierosów

Palenie ma wiele negatywnych skutków dla organizmu, w tym przedwczesne zmarszczki, uszkodzenia skóry i choroby układu oddechowego. Nikotyna, która zawarta jest w papierosach, zmniejsza również przepływ tlenu i składników odżywczych do komórek skóry. Wywołuje również zdarzenia molekularne, które uszkadzają struktury skóry. Efekty te są spotęgowane przez palenie papierosów, które prowadzi do wielokrotnego mrużenia oczu i zaciskania ust, co powoduje powstawanie linii wokół ust i oczu. Nawet nie wdychany dym może powodować uszkodzenia powierzchni skóry. Osoby palące są dodatkowo narażeni na choroby układu oddechowego - rozedmę płuc, raka płuc, języka, wargi, krtani, tchawicy, gruźlicę czy choroby wątroby. 

Szkodliwy wpływ papierosów na organizm 

Od wieków palenie papierosów budziło kontrowersje. Mimo świadomości zagrożeń płynących z palenia, a także dowodów dostępnych gołym okiem, nadal jest ono jedną z wielu przyczyn śmierci i zwiększonego ryzyka rozwoju chorób takich, jak choroby układu krążenia, układu oddechowego, a także nowotworów. Wszędzie prowadzone są kampanie antynikotynowe. Jednak mniej osób zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów może mieć negatywny wpływ na cały organizm i zaburzać funkcjonowanie innych układów. Palenie może powodować poronienia i zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia wad rozwojowych płodu. Wiele osób, zwłaszcza młodych, minimalizuje problem i ulega pokusie palenia. Dzieje się tak za sprawą nikotyny, która jest jednym z głównych składników dymu tytoniowego. W wątrobie dochodzi do przekształcenia nikotyny w kotyninę. W przeciwieństwie do liści tytoniunikotyna jest również metabolizowana w wątrobie, gdzie ulega oksydacyjnej N-demetylacji i reakcjom koniugacji. W wyniku tego szlaku metabolicznego powstaje metabolit kotynina, która stanowi 70-80% nikotyny wydalanej przez palaczy. U ssaków kotynina jest głównym metabolitem nikotyny, a proces ten przebiega w dwóch etapach z udziałem cytochromu P450 i cytoplazmatycznej oksydazy aldehydowej. Uzależnienie od palenia może wpływać zarówno na organizm, jak i na psychikę. Często mogą mu towarzyszyć zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia czy zaburzenia afektywne. Bierne palenie jest równie niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Niesie ze sobą podobne konsekwencje jak w przypadku aktywnych palaczy.

Zobacz także: Mechanizmy uzależnienia od papierosów i nikotyny.

Czy e-papieros to dobra alternatywa?

E-papieros jest realną alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Mówi się, że stanowi mniejsze zagrożenie dla zdrowia człowieka niż tradycyjne papierosy. Nie jest to jeszcze potwierdzone. E-papierosy mają inne szkodliwe skutki, w tym wywołane paleniem bóle głowy, rozdrażnienie i niedotlenienie mózgu. Oprócz tego, e-papierosy wytwarzają dużą ilość pary zawierającej nikotynę. Opary te mają szkodliwy wpływ na dzieci i mogą być śmiertelne. Ciekła nikotyna w e-papierosach jest tak toksyczna, że może zatruć rozwijający się płód, a także uszkodzić mózg nastolatków i młodych dorosłych. 

 

papierosy

Zawartość nikotyny w papierosie 

Aby określić, ile nikotyny zawiera papieros, Etter i Bugey (2017) ocenili zgodność między zmierzoną a podaną na etykiecie zawartością nikotyny. Korzystając z próbki 18 e-liquidów zakupionych w 2013 roku, badacze stwierdzili, że etykiety zawierały stężenia nikotyny w zakresie od 16 mg/ml do 48 mg/ml. W porównaniu z zawartością oznaczoną na etykiecie, stężenia nikotyny różniły się w niewielkim stopniu między markami i partiami w obrębie marek.

 

e-papieros

W wyniku działania nikotyny na nAChRs w ośrodkowym układzie nerwowym uwalnianych jest kilka neuroprzekaźników. Dominującym neuroprzekaźnikiem jest dopamina, która jest związana z odczuwaniem przyjemności, hamowaniem apetytu i korą czołową. Dopamina jest również związana z uczeniem się i pamięcią, podczas gdy glutaminian ma pozytywny wpływ na nastrój i ścieżkę nagrody. Te neuroprzekaźniki odgrywają ważną rolę w organizmie, w tym w działaniu nikotyny na skórę.

O serwisie

Poradnik lifestylowy. Znajdziesz tu ciekawe artykuły dotyczące zdrowego trybu życia, urządzania wnętrz czy porady motoryzacyjne. 

Warto zobaczyć