Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych

Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych

Każda firma, która produkuje towary, musi zwracać uwagę na opakowania i etykiety, które są na nich umieszczone. To właśnie na nich musi znaleźć się pełna informacja dotycząca danego towaru. Ten obowiązek reguluje rozporządzenie o oznakowaniu opakowań przygotowane przez Unię Europejską. Dzięki takim informacjom możliwe jest zidentyfikowanie zagrożeń substancji chemicznych. Ustawa o oznakowaniu opakowań jasno precyzuje obowiązki firmy dotyczące bezpieczeństwa użytkowników. W tym celu konieczne jest przygotowanie pełnej dokumentacji. Element ten odgrywa istotną rolę zwłaszcza w sytuacji przewożenia i przechowywania substancji chemicznych. Nieprawidłowe postępowanie w tej kwestii może nieść ryzyko dla zdrowia i życia ludzi.

Oznakowanie towarów i opakowań, czyli informacje na etykietach

Obowiązkowe oznakowanie opakowań dotyczy wszystkich substancji chemicznych, dlatego każdy taki produkt musi być opisany w prawidłowy sposób. Ze względu na to na etykiecie powinna być zamieszczona nazwa substancji, klasyfikacja potencjalnego zagrożenia, a także informacja, czy dany produkt zawiera substancję wybuchową. Etykiety na towarach muszą zawierać również międzynarodowe identyfikatory produktu i piktogramy, które jasno określają występujące zagrożenie. Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych musi zawierać dane producenta tj. nazwa, adres i numer kontaktowy.

Oznakowanie opakowań z substancjami niebezpiecznymi musi określać, w jaki sposób można przewozić taką substancję. Opakowanie produktu, w którym zawarta jest substancja zagrażająca zdrowiu i życiu człowieka, musi być odpowiednio zabezpieczone, aby zawartość nie wydostała się na zewnątrz. Oznakowanie na opakowaniach musi być wykonane w taki sposób, aby etykieta nie uległa zniszczeniu lub wyblaknięciu i przez cały okres użytkowania była czytelna.

Kto wykonuje oznakowanie opakowań?

W przemyśle wykorzystuje się wiele substancji chemicznych, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie może wystąpić ryzyko w przypadku nieodpowiedniego przechowywania i transportowania substancji chemicznych. Oznakowanie opakowań musi być wykonane przez profesjonalistów, którzy przygotują odpowiednie etykiety, zawierające oznakowanie substancji niebezpiecznych. Podczas produkcji takich substancji konieczne jest zamieszczenie nie tylko etykiety, ale również wykonanie kart charakterystyki, które spełniają standardy europejskie.

Oznakowanie opakowań towarów niebezpiecznych musi być wykonane poprawnie, aby uchronić użytkowników przed wypadkiem. W sytuacji, gdy etykieta jest wykonana zgodnie z rozporządzeniem i wymogami Unii Europejskiej, a osoba, która użytkowała produkt, nie postępowała zgodnie z zaleceniami, nie może składać roszczeń z tytułu prawa do uzyskania odszkodowania. W związku z tym podczas produkcji najlepiej skonsultować się z fachowcami w dziedzinie tworzenia etykiet, którzy mają odpowiednią wiedzę i rzetelnie wykonają oznakowanie opakowań materiałów niebezpiecznych dla poszczególnych substancji niebezpiecznych.

 

O serwisie

Poradnik lifestylowy. Znajdziesz tu ciekawe artykuły dotyczące zdrowego trybu życia, urządzania wnętrz czy porady motoryzacyjne.