Jak i gdzie sporządzić testament?

Jak i gdzie sporządzić testament?

Testament to dokument, który zawiera rozporządzenie majątkiem po śmierci jego autora. Jeżeli chcemy, aby nasz dobytek po naszej śmierci przeszedł w ręce konkretnej osoby, to trzeba o to zadbać jeszcze za naszego życia. Sporządzenie takiego dokumentu może zapobiec kłótniom w rodzinie. Jak zatem powinien wyglądać taki testament, aby nie można go było prawnie podważyć?

Sporządzenie testamentu u notariusza

Osoba, która zdecydowała się napisać swój testament, jest nazywana spadkodawcą. Taki dokument może być spisany odręcznie, jednak część ludzi decyduje się na usługi notariusza, który pomoże sporządzić testament poprawnie pod względem zasad prawnych. W takiej sytuacji jest to bardzo sformalizowany dokument, który jest bardzo trudno obalić, ponieważ ma on charakter dokumentu urzędowego.

Czytaj nasz poradnik: Jak napisać testament?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że w takiej sytuacji testament jest najczęściej sporządzany w kancelarii przez notariusza bądź asesora notarialnego. Po podaniu jego treści urzędnik ma obowiązek odczytać go nagłos. Następnie spadkodawca musi podpisać dokument w obecności notariusza. Jeżeli dokument został wcześniej przygotowany przez notariusza bez obecności osoby zainteresowanej, a dopiero później podpisany, to z prawnego punktu widzenia nie jest on ważny. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad określonych w ustawie. Dodatkowo kluczowe jest, aby jego treść była sporządzona w przejrzystej i zrozumiałej formie. Oryginał dokumentu musi być przechowywany w danej kancelarii notarialnej. Spadkodawca otrzymuje odpisy aktu notarialnego.

 

Testament - kto może być świadkiem?

Nie można także zapomnieć o świadku przy sporządzaniu testamentu, który także musi się podpisać pod sporządzonym dokumentem. Są jednak pewne obostrzenia, które mówią o tym, kto nie może pełnić takiej roli. Osoby, które nie mogą być świadkami to między innymi:

  • osoby bez pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoby z pewnymi dysfunkcjami (osoby głuche, nieme oraz niewidome),
  • osoby, które nie potrafią czytać ani pisać,
  • osoby, które nie władają językiem, w jakim jest sporządzany testament,
  • osoby skazane prawomocnym wyrokiem za fałszywe zeznania.

Dodatkowo, jeżeli dla świadka jest w testamencie przewidziana część majątku, to także nie jest możliwe pełnienie takiej funkcji.

Jeżeli nie do końca jesteśmy pewni, jak wygląda cała procedura, to warto udać się do kancelarii notarialnej, gdzie wszystko zostanie dokładnie wytłumaczone. Trzeba tutaj także podkreślić, że podczas sporządzania testamentu uznaje się zasadę swobody testowania. Nie jest ona co prawda prawnie uchwalona, jednak traktuje się jako podstawę podczas spisywania woli. Oznacza to, że spadkodawcy mogą rozporządzać swoim majątkiem według własnego uznania. Każdy testament musi zawierać ilość spadkobierców oraz wielkość udziałów w majątku. Istnieje także możliwość sporządzenia testamentu negatywnego, który zakłada wykluczenie konkretnej osoby z podziału.

Sporządzenie testamentu u notariusza jest najbardziej bezpieczną formą rozdysponowania majątkiem po śmierci. Więcej na stronie portalnotariusza.pl

O serwisie

Poradnik lifestylowy. Znajdziesz tu ciekawe artykuły dotyczące zdrowego trybu życia, urządzania wnętrz czy porady motoryzacyjne. 

Warto zobaczyć