Z ukraińskiego i na ukraiński - przegląd tłumaczeń

Z ukraińskiego i na ukraiński - przegląd tłumaczeń

Język ukraiński, podobnie jak większość innych języków, jakimi posługujemy się na naszym kontynencie, jest zaliczany do rodziny języków indoeuropejskich. Jest przy tym jednym z przedstawicieli grupy języków wschodnioeuropejskich. Obecnie szacuje się, że jest on językiem ojczystym dla około 50 milionów osób. Podobnie, jak wiele innych języków europejskich, także język ukraiński nie jest zaliczany do języków jednolitych. Mówi się o trzech grupach jego dialektów opisywanych jako północne, południowo-wschodnie oraz południowo-zachodnie. Jeszcze większa jest liczba gwar szacowana na szesnaście.

Język ukraiński i jego historia

Historycy zwracają uwagę na to, że o pierwszych śladach języka ukraińskiego można mówić w kontekście dwunastego wieku. Odnotowano je w południowej Rusi, a więc na zachodnich terytoriach obecnej Ukrainy. Fonetyka ukraińska kształtowała się nieco dłużej, mamy wic do czynienia z procesem, który zakończył się w czternastym stuleciu. Na kształt języka szczególny wpływ miał Iwan Kotlarewski. W 1798 opublikował on „Eneidę” przyczyniając się do tego, że w literaturze oficjalnie zawitał język ludowy. Dużą rolę w kształtowaniu się języka odegrał także wiek dziewiętnasty, a więc czas, w którym na Ukrainie pojawiła się konieczność walki z ekspansją języka polskiego. Podejmowano choćby próby wprowadzenia języka staro-cerkiewno-słowiańskiego albo języka rosyjskiego, w obu przypadkach argumentując, że mógłby stać się on językiem wspólnym. W 1861 roku Rusini otrzymali cenną dla nich swobodę języka oznaczającą prawo do korzystania z ukraińskiego nie tylko w piśmie, ale również w mowie.

Język ukraiński w biznesie

Język ukraiński nie należy do tych, które miałyby do odegrania szczególnie dużą rolę na arenie międzynarodową. Gdy więc mówimy o jego użyciu, mamy świadomość tego, że ogranicza się ono przede wszystkim do Ukrainy. Nie sposób jednak nie zauważyć tego, że rośnie liczba obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, a tym samym, rośnie również liczba polskich firm stawiających na komunikację w języku ukraińskim. Początkowo dominowały w tym kontekście agencje pracy, dziś jednak mamy już do czynienia z firmami reprezentującymi także szereg innych branż.

Czas na dobre tłumaczenia

Systematycznie rośnie liczba biur tłumaczeń, które są w stanie zaproponować profesjonalne przekłady tekstów nie tylko na język ukraiński, ale również z języka ukraińskiego. Mamy zresztą dziś do czynienia już nie tylko z tłumaczeniami zwykłymi, ale także z przysięgłymi. Oferta biur tłumaczeń jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, nie sposób jednak mówić o branżach, które mogłyby być nią mniej lub bardziej zainteresowane. Można dziś liczyć także na szerokie spektrum samych przekładów. Największą popularnością cieszą się różnego rodzaju umowy handlowe, faktury i korespondencja handlowa, niezbędne są jednak również prawidłowo przekładane dokumenty firmy, katalogi, slogany reklamowe oraz sprawozdania. Tłumacze koncentrują się zresztą nie tylko na wierności przekładu, ale i na tym, aby tekst miał odpowiedni styl i poziom dopasowania do kontekstu kulturowego. Jeśli potrzebujemy solidnego i szybkiego tłumaczenia z języka ukraińskiego, lub na język ukraiński to skorzystaj z oferty biura tłumaczeń Alingua - https://alingua.pl/tlumaczenia-ukrainski/ >>

O serwisie

Poradnik lifestylowy. Znajdziesz tu ciekawe artykuły dotyczące zdrowego trybu życia, urządzania wnętrz czy porady motoryzacyjne.